23. toukokuuta 2008

Kavaa ja lumetta

Teimme tutustumismatkan upouuteen KAVAan eli Kansalliseen audiovisuaaliseen arkistoon sekä Mediakeskus Lumeeseen. On vaikea omaksua ajatusta siitä, ettei elokuva-arkistosta enää voi puhua, mutta ehkäpä siihen tottuu. Kuten arkiston johtaja Matti Lukkarila totesi, suomalainen ratkaisu yhdistää radio- ja televisioarkistointi elokuvien yhteyteen on kansainvälisesti ainutlaatuinen. Lähtökohdat ovat erittäin hyvät, jos vain arkistointiin liittyvät teknologiset ongelmat saadaan ratkaistua. Tavallaan ainutlaatuista on sekin, että Suomessa radio- ja tv-alan tutkijat ovat saaneet odottaa kohtuuttoman kauan merkittävän kulttuuriperinnön tulemista tutkijoiden ulottuville. Nyt tämä tilanne on lähempänä kuin koskaan, tosin nähtäväksi jää, millaisella aikataululla aiempaa aarteistoa saadaan vapaasti tutkimuksen käyttöön. On selvää, että arkistoinnin tila on vääristänyt kuvaa suomalaisesta kulttuurista. Radio ja televisio ovat olleet lapsipuolen asemassa, erityisesti kaupalliset kanavat siitä yksinkertaisesta syystä, että arkistointi on ollut paremmalla tolalla Yleisradion puolella. Seuraavien vuosikymmenien haasteena onkin hahmottaa sellaista kokonaisvaltaista kuvaa Suomesta, jossa mediakenttä on tasapuolisemmin näköpiirissä.

Ei kommentteja: