28. helmikuuta 2007

Huippuesityksiä yliopistoille

Erkki Tuomioja kritisoi tänään (27.2.) kotisivullaan suunnitelmia suomalaisen yliopistoverkoston "tehostamiseksi". Tuomioja epäilee varsinkin kolmen helsinkiläisen korkeakoulun säätiöittämistä niin, että toiminta tapahtuisi valtion varoin mutta päätösvalta siirtyisi yksityiselle sektorille. Yksityinen yliopisto toisi Suomeen lukukausimaksut.

Tuomiojan pelko on aiheellinen. Mutta on uudistusesityksissä muutakin kummallista. Yleisradion teksti-tv uutisoi ehdotukset otsikolla "Huippuyliopisto Suomeen" - aivan kuin korkeatasoista tutkimusta ei Suomessa olisi tehtykään ennen tätä ja aivan kuin tutkimusta voisi teknisin ratkaisuin synnyttää. Julkisuudessa on hämärtynyt se tosiasia, että ehdotukset kumpuavat valtiohallinnon tehostamistoimista, joiden tehtävä on vähentää julkisen sektorin työpaikkoja. Se on perimmäinen tarkoitus, eikö? Tausta on häivytetty korostamalla sitä, että "tehostaminen" on vain suomalaisen tieteen ja tutkimuksen laadun parantamista. Tässä asetelmassa huippuyliopiston mielikuva kytketään voimakkaasti yksityisen rahoituksen kasvattamiseen.

Käytän sanaa "huippututkimus" vain pakon sanelemana, koska se on mielikuvapolitiikan väline. Mutta että "huipulle" pääsisi yliopistoja yhdistelemällä, työpaikkoja vähentämällä ja yksityistä rahaa lisäämällä, on arveluttavaa. Uusi hallitus saa korkeakoulupolitiikkansa välineeksi varsinaiset huippuesitykset!

Ei kommentteja: